ግ.ጨ.ቁ 25/2013

ግ.ጨ.ቁ 25/2013 የኢትዮጵያየክፍያመንገዶችኢንተርፕራይዝከዚህበታችየተጠቀሰውንአቅርቦትፍላጎትካላቸውየሃገርውስጥድርጅቶችበግልፅጨረታአወዳድሮመግዛትይፈልጋል. 1.የተሸከርካሪዎች የጋራዥየጥገናአገልግሎትግዥ በመሆኑምበጨረታውመሳተፍየሚፈልግማንኛውምተጫራችየሚከተሉትንህጋዊሰነዶችማሟላትይኖርባቸዋል የታደሰየንግድፍቃድ የታክስክሊራንስየምስክርወረቀት የተጨማሪእሴትታክስምስክርወረቀት ጨረታውፀንቶየሚቆየው ለ...

More info

ግ.ጨ.ቁ 19/2013

ግ.ጨ.ቁ 19/2013 የኢትዮጵያየክፍያመንገዶችኢንተርፕራይዝከዚህበታችየተጠቀሰውንአቅርቦትፍላጎትካላቸውየሃገርውስጥድርጅቶችበግልፅጨረታአወዳድሮመግዛትይፈልጋል. Supply and Installation of Digital Outdoor Full LED Display Panels በመሆኑምበጨረታውመሳተፍየሚፈልግማንኛውምተጫራችየሚከተሉትንህጋዊሰነዶችማሟላትይኖርባቸዋል የታደሰየንግድፍቃድ...

More info

ግ.ጨ.ቁ 22/2013

ግ.ጨ.ቁ 22/2013 የኢትዮጵያየክፍያመንገዶችኢንተርፕራይዝከዚህበታችየተጠቀሰውንአቅርቦትፍላጎትካላቸውየሃገርውስጥድርጅቶችበግልፅጨረታአወዳድሮመግዛትይፈልጋል. 1.የመንገድ ደንህነትዕቃዎችግዥ በመሆኑምበጨረታውመሳተፍየሚፈልግማንኛውምተጫራችየሚከተሉትንህጋዊሰነዶችማሟላትይኖርባቸዋል የታደሰየንግድፍቃድ የታክስክሊራንስየምስክርወረቀት የተጨማሪእሴትታክስምስክርወረቀት ጨረታውፀንቶየሚቆየው ለ 90(ዘጠና)...

More info

ግ.ጨ.ቁ 24,26,14/2013

ግ.ጨ.ቁ 24/2013 የኢትዮጵያ የክፍያመንገዶችኢንተርፕራይዝከዚህበታችየተጠቀሰውንአቅርቦትፍላጎትካላቸውየሃገርውስጥድርጅቶችበግልፅጨረታአወዳድሮመግዛትይፈልጋል. 1 design ,supply, installation and configuration of security camera solution (SCS) በመሆኑምበጨረታውመሳተፍየሚፈልግማንኛውምተጫራችየሚከተሉትንህጋዊሰነዶችማሟላትይኖርባቸዋል...

More info

ግ.ጨ.ቁ 20/2013

ግ.ጨ.ቁ 20/2013

የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ከዚህ በታች የተጠቀሰውን አቅርቦት  ፍላጎት ካላቸው የሃገር ውስጥ ድርጅቶች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ  መግዛት ይፈልጋል፡፡ 1.የባክ ሎደር (Backhoe Loader) ግዥ በመሆኑም በጨረታው መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም ተጫራች የሚከተሉትን ህጋዊ ሰነዶች ማሟላት ይኖርባቸዋል የታደሰ የንግድ ፍቃድ የታክስ ክሊራንስ የምስክር ወረቀት የተጨማሪ እሴት...

More info

የጨረታ ማስታወቂያ ግ.ጨ.ቁ 17/2013

የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ከዚህ በታች የተጠቀሰውን አቅርቦት  ፍላጎት ካላቸው የሃገር ውስጥ ድርጅቶች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ  መግዛት ይፈልጋል. 1.የአይቲ ዕቃዎች ግዥ በመሆኑም በጨረታው መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም ተጫራች የሚከተሉትን ህጋዊ ሰነዶች ማሟላት ይኖርባቸዋል የታደሰ የንግድ ፍቃድ የታክስ ክሊራንስ የምስክር ወረቀት የተጨማሪ እሴት ታክስ ምስክር ወረቀት ጨረታው...

More info

የጨረታ ማስታወቂያ ግ.ጨ.ቁ 16/2013

የጨረታ ማስታወቂያ ግ.ጨ.ቁ 16/2013

የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ከዚህ በታች የተጠቀሰውን አቅርቦት  ፍላጎት ካላቸው የሃገር ውስጥ ድርጅቶች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ  መግዛት ይፈልጋል. 1.የኤሌክትሮ ሜካኒካል ዕቃዎች እና መለዋወጫዎች ግዥ በመሆኑም በጨረታው መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም ተጫራች የሚከተሉትን ህጋዊ ሰነዶች ማሟላት ይኖርባቸዋል የታደሰ የንግድ ፍቃድ የታክስ ክሊራንስ የምስክር ወረቀት የተጨማሪ እሴት...

More info

የጨረታ ማስታወቂያ ግ.ጨ.ቁ 15/2013

የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ከዚህ በታች የተጠቀሰውን አቅርቦት  ፍላጎት ካላቸው የሃገር ውስጥ ድርጅቶች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ  መግዛት ይፈልጋል. 1.የአጥር ግንባታ ስራ ግዥ በመሆኑም በጨረታው መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም ተጫራች የሚከተሉትን ህጋዊ ሰነዶች ማሟላት ይኖርባቸዋል የታደሰ የንግድ ፍቃድ የታክስ ክሊራንስ የምስክር ወረቀት የተጨማሪ እሴት ታክስ ምስክር ወረቀት...

More info

የጨረታ ማስታወቂያ ግ.ጨ.ቁ 13/2013

የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ከዚህ በታች የተጠቀሰውን አቅርቦት  ፍላጎት ካላቸው የሃገር ውስጥ ድርጅቶች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡ 1.የባክ ሎደር (Backhoe Loader) ግዥ በመሆኑም በጨረታው መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም ተጫራች የሚከተሉትን ህጋዊ ሰነዶች ማሟላት ይኖርባቸዋል የታደሰ የንግድ ፍቃድ የታክስ ክሊራንስ የምስክር ወረቀት የተጨማሪ እሴት ታክስ...

More info

የጨረታ ማስታወቂያ 12-03-2020

የጨረታ ማስታወቂያ ግ.ጨ.ቁ 33/2012 የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ከዚህ በታች የተጠቀሰውን አቅርቦት  ፍላጎት ካላቸው የሃገር ውስጥ ድርጅቶች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ  መግዛት ይፈልጋል. አነስተኛ አውቶሞቢል ተሽከርካሪ ግዥ በመሆኑም በጨረታው መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም ተጫራች የሚከተሉትን ህጋዊ ሰነዶች ማሟላት ይኖርባቸዋል የታደሰ የንግድ ፍቃድ የታክስ ክሊራንስ የምስክር...

More info

የጨረታ ማስታወቂያ 12-03-2020

የጨረታ ማስታወቂያ ግ.ጨ.ቁ 35/2012 የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ከዚህ በታች የተጠቀሰውን አቅርቦት  ፍላጎት ካላቸው የሃገር ውስጥ ድርጅቶች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ  መግዛት ይፈልጋል. የሰራተኞች ዩኒፎርም፣ ጃኬት፣ እና ሸሚዝ ግዥ በመሆኑም በጨረታው መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም ተጫራች የሚከተሉትን ህጋዊ ሰነዶች ማሟላት ይኖርባቸዋል የታደሰ የንግድ ፍቃድ የታክስ ክሊራንስ...

More info

የጨረታ ማስታወቂያ 12-03-2020

የጨረታ ማስታወቂያ ግ.ጨ.ቁ 31/2012 የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ከዚህ በታች የተጠቀሰውን አቅርቦት  ፍላጎት ካላቸው የሃገር ውስጥ ድርጅቶች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ  መግዛት ይፈልጋል. የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ እና የማመንጨት አገልግሎት ግዥ በመሆኑም በጨረታው መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም ተጫራች የሚከተሉትን ህጋዊ ሰነዶች ማሟላት ይኖርባቸዋል የታደሰ የንግድ ፍቃድ የታክስ...

More info